Visingsö

Förening

Stödföreningen Livbojen

Bilder


Beskrivning


Livbojen Visingsö arbetar för att sprida kunskap om Sjöräddningen och för att samla in medel till sjöräddningsstationen på Visingsö.

Bli medlem i Livbojen du också! Medlemsavgiften är 50 kr / kalenderår för enskild medlem och 100 kr / kalenderår för familj.
Medlemsavgiften sätter du in på Pg. 888 275 - 5

Ordförande i Livbojssällskapet på Visingsö är Angelika Möbius
Norrgårdsvägen 5, 560 34 Visingsö
Tel: 0390-40760 Mob: 070-33 66 153

Sekreterare i Livbojssällskapet på Visingsö är Lena Wisborg
Tel: 0390-40 644, Mob: 0739-91 65 34

Kassör i Livbojssällskapet på Visingsö är Cecilia Wisborg Josefsson
Tel: 0390-40 610 Mob:0702-02 30 84

Kontakta Oss


Tfn: 0390-40760
Mobil: 070-33 66 153
E-post: angelika.mobius@gmail.com

Dokument