Visingsö

Förening

Visingsö Missionsförsamling

Bilder


     

Beskrivning


Visingsö Missionsförsamling består av ca 30 medlemmar.
Vi har regelbundna gudstjänster. Vår pastor heter Karin Wikehult Andersson. Vi ingår i Grännabygdens församlingskrets som består av Gränna Missionsförsamling, Örserums Missionsförsamling och Visingsö Missionsförsamling. Vi har även en betydande ungdomsverksamhet bestående av nying, scout och tonår.

Sommarprogram

JUNI

2 Söndag 1 e tref
15.00 Gudstjänst
Karin Wikehult Andersson

5 Onsdag
19.00 Styrelsemöte

7 Fredag
11.15 Andakt på Annero

7 Fredag
18.30 Marknadskommittén

9 Söndag 2 e tref
15.00 Gudstjänst med nattvard
Karin Wikehult Andersson

15 Lördag
17.00 Konsert
Kören Singoalla från Enköping

16 Söndag 3 e tref
14.00 Bryggmöte med missionsbåten Shalom
(under förutsättning att det går att lägga till i hamnen.
Se vidare annonsering)

22 Lördag Midsommardagen
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Kumlaby kyrka
Ulf Winddotter
Karin Wikehult Andersson

23 Söndag Den helige Johannes Döparens dag
10.00 Gudstjänst
Jan-Åke Hermansson m fl

29 Lördag
10-14 Sommarmarknad
Loppmarknad, servering, lotterier, hantverk m m
12.00 Auktion

JULI

5 Fredag
19.00 Jazzkväll

14 Söndag Kristi förklarings dag
10.00 Gudstjänst
Anders Lysén och Anna Almqvist

21 Söndag 8 e tref
10.00 Gudstjänst
Familjen Kiland

28 Söndag 9 e tref
10.00 Gudstjänst
Ingemar Sunbring

AUGUSTI

4 Söndag 10 e tref
10.00 Gudstjänst
Håkan Lagerqvist

9 Fredag
11.15 Andakt på Annero

11 Söndag 11 e tref
10.00 Gudstjänst
Karin Wikehult Andersson

18 Söndag 12 e tref
15.00 Gudstjänst med nattvard
Karin Wikehult Andersson
------------------------------

Dags för Missionskyrkans
Sommarmarknad!
Lördagen den 29 juni
Vi behöver grejer som inte du behöver, men
som någon annan kanske behöver!
Vi hämtar! Ring
Staffan 40523
Per-Åke 40595
Anders 40570
Sven 40468
Senast en vecka före marknaden!
Kan du hjälpa till i förarbetet eller på marknadsdagen
är vi tacksamma. Hör av dig till Doris Krantz, tel 40523
OBS! Sista inlämnings-/hämtningsdag torsdag 27 juni - ej fredagen!
--------------------------

Varmt välkommen till Gospelkonsert
med kören Singoalla
från Enköping

i Missionskyrkan lördagen den 15 juni kl 17.00
Servering

Kontakta Oss


E-post: krantz.staffan@home.se

Dokument


Inga dokument funna.