Visingsö - Företag på Visingsös officiella webbplats

Konst & Kultur

Språket på Visingsö. Förr och nu.

Bilder


Beskrivning


Visingsö har en egen dialekt som tillsammans med de gamla uttrycken tyvärr håller på att försvinna. Ön var, och är fortfarande till viss del "uppdelad" i norr, söder, öster och väster. Beroende på var man hade sin brygga åkte man till Västergötland, Östergötland eller Småland. Detta har resulterat i att ö-dialakten är en blandning av många olika dialekter. Här nedan kommer lite exempel på äldre Visingsö-uttryck, vissa förekommer även idag!

fnyker = duggregna
båa = säga till
frea = stängsla djur
skrinnt = svagt
onnatråten = andfådd
gärning (hur länge har du gärning med de?) = vara sysselsatt
nockasnara=spindelnät
buter=hårda jordklumpar
att vara "klippeskodd" = i skor utan strumpor
fångastompa= ved av gärdesgård
stekebase= stekpanna
sätel= grusflak
la= flak
rompestycke= baksida, bakdel
orpet, röset= ruggit ute, gråkallt
höfsade= tuktade
spingeved=småflis av ved
tänicker=häftstift
byxemonka=fikon
dövnar å= svimmar
ösebytta= skopa
skeperat=trasigt
bykekar=tvättkar
hörker= frisk
kåssten=kvsten
bukastinner=övermätt
göra=gräva ur
skadda, skaddligt=underkyld dimma, rå luft
skringligt=rangligt
hälla= luta
sedera=sluta
böjdaströk=stryka runt i gårdarna/bygden
änna mors=måste nödvändigtvis ske
kråttel= otydlig skrift
måka=mås
hällaså=eller
hömen=honom
trö=trampa
dravamål=frukost
i jons= för en liten stund sedan
tommaträ= tumstock
jaart=gärdet
gäll=skulder, lån
stova=stuga
kåller=kall
möner=arbetsträgen
sottla=tala otydligt
gaart=galet
fäjset=fähuset
evalemä=bland annat
bolk=burk
golbos=bodde i samma gård
fjaling=fjärding
ol=ord

Kontakta Oss