Visingsö

Förening

Visingsö båtklubb

Beskrivning


Årsmöte i Visingsö Båtklubb lördagen den 10 mars 2018 kl 18:00 på Wisingsö Hotell & Konferens. Välkomna!

Visingsö Båtklubb, som har 145 medlemmar, startade sin verksamhet 1975. Klubbens mål är att värna om ungdomen, miljön och ett kreativt båtliv.

Styrelsen består av följande personer:
Ordförande
Kjell Augustsson, Vrixlösa, 070-83 00 722

Ledamöter
BertEmanuelsson,viceordförande,Tunnerstad,0390-40419
Jan-Erik Eskilsby, Näs, 070-27 98 799
Conny Emanuelsson, Kumlaby, 0390-40271
AngelikaMöbius,kassör,Tunnerstad,0390-40760
GertMöbius,Tunnerstad,0390-40760
DanHilbertsson,Tunnerstad,0390-40009

Suppleanter
Jan-ErikSvensson,Vrixlösa,0390-40027
Wide Eskilsson, Kumlaby, 072-5095 449

Hamnmästare
Dan Hilbertsson

Seglingskommitté
Gert Möbius, Ingemar Zander och Rolf Svensson.

Ungdomsledare
Vilande

Alla med postadress: 560 34 VISINGSÖ, (ej Kjell Augustsson)
Föreningens Pg: 79 55 27-1

Medlemsavgift för 2017 & 2018:
200 kr senior 400 kr familj 100 kr junior

UPPMANING TILL ALLA MEDLEMMAR!
SKICKA ERA MAIL-ADRESSER TILL KASSÖREN angelika.mobius@gmail.com

Dokument