Visingsö

Förening

Visingsö Fiskareförening

Bilder


     

Beskrivning


Visingsö FiskareFörening bildades 1933 för att tillvarata yrkes– och deltids-fiskarnas intressen. Fisket var då en viktig inkomst för många hushåll på Visingsö.

Man började i en koja på norra ön där en viktig del var att krama rom från röding och odla yngel för utsättning i Vättern.
När de första båthusen byggdes nedanför ”sågeplan”är svårt att säga men förmodligen samtidigt som förbränningsmotorn infördes då det nu blev svårare att dra upp båtarna på land, samtidigt byggdes också slipen av samma anledning.
Under 1940-talet var man delaktig i utformningen av Visingsö nya hamn, som stod klar 1955. Då revs de gamla båthusen för att ge plats åt hamnen och nya uppfördes i föreningens regi. Båthusen finansierades genom föreningsmedlemmars privata banklån. Samtidigt byggdes också ”fiskekajen” för fiskarnas räkning med bidrag av bensinskattemedel som fiskarna själva betalt in men ej haft någon möjlighet att utnyttja.

Kontakta Oss


Hemsida: www.visingsoff.se

Dokument


Inga dokument funna.